Arkiv

Framtida förpackningstrender

Hållbarhetsfrågor , rangordnade efter kostnad och livsmedelssäkerhet, kommer att dominera förpackningsindustrins arbete under de närmaste 10 åren i både Europa och Nordamerika .

  • Kostnad, som idag är trendgivande, kommer att minska i betydelse under de kommande 10 åren.
  • Dagens betoning på ” right-sizing ” kommer att bana väg för strategier att använda förnyelsebara material , återvinningsbara material och smarta förpackningar under de närmaste 10 åren – en tydlig uppmaning till innovation och samarbete i hela värdekedjan.
  • Förpackningsindustrin tror konsumenterna kommer att ställa allt högre krav på materialåtervinning och den upplevda “gröna” vinklingen av förpackningar de kommande 10 åren – samtidigt kommer efterfrågan på bevis för hållbarhet växa exponentiellt , till exempel i efterfrågan på livscykelanalysdata.
  • “Bättre dimensionering av förpackningar i form av effektiv storlek och minskning av förpackningsmaterial dominerar både det nordamerikanska och europeiska förpackningslandskapet idag . Material spelar en avgörande roll i dessa mål.
  • Respondenterna säger att kostnaden är den främsta faktorn som driver branschen i dag ( 59 % ), men förutspår att det kommer att minska kraftigt i betydelse under de närmaste 10 åren ( tappa 28 % ) för att vara mindre viktigt än faktorer som hållbarhet ( 51 % ) och livsmedelssäkerhet ( 37 % ).
  • Föreskrifter kommer att påverka förpackningsdesign de närmsta 10 åren.
  • Råvarukällan kommer att bli allt viktigare ( från 20 % i dag till 40 % under de kommande 10 åren ) tillsammans med kostnaden som den tredje viktigaste parametern.
  • Livscykelanalys ( 52 % ) samt återvinning ( 46 % ) kommer att vara de två viktigaste parameterna inom de närmaste 10 åren .
  • Förpackningsindustrin idag anser att konsumenterna värdesätter bekvämlighet ( 76 % ) och utseende av förpackning ( 58 % ).
  • Under de kommande 10 åren , tror de som svarade att denna dynamik kommer att förändras, konsumenterna kommer att värdera hållbarhetsfunktioner, den specifikt upplevda ” gröna” vinklingen av materialen ( ökade 23 % ) , återvinning ( ökning 27 % ) och återanvändning ( ökning 13 % ).

Källa “2012 Survey of Future Packaging Trender ” – studie av Packaging World Magazine , DuPont etc.

Eltete Kestävä Kehitys

More to explore

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Contact us
Ota yhteyttä
Kontakta oss
Kontakt
Newsletter-Eltete-SE

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad gällande nya förpacknings idéer