Eltete Skjermvegger fås nu via Modulvegger Østfold i Norge!
plm

LTT PLM

En extrastark skärmväggsmodell till offentliga utrymmen var kravet för slitage och användning är större, så
som, armen, diskotek, arenor o.s.v. Modellen har en extra stark rörstomme på insidan av kabinen, en
vågrät balk i överkant och extra stolppar på båda sidor av dörren.

CE – godkännande. Våra skärmväggar har erhållit det Europeiska tekniska godkännande sedan år 2002.

se_plm

Några referenser: