Eltete Skjermvegger fås nu via Modulvegger Østfold i Norge!
paivakoti

LTT DAGHEM

Eltete daghemsmodell, med tanke på barnen säkerhet. Dörrarna förses med ett special gångjärn som
medför en 10mm springa mellan dörren och gångjärnsprofilen. Dörrarna och mellanväggarna låga.

CE – godkännande. Våra skärmväggar har erhållit det Europeiska tekniska godkännande sedan år 2002.

se_daghem

Några referenser: