Eltete Skjermvegger fås nu via Modulvegger Østfold i Norge!

Eltete Oy är Finlands ledande tillverkare av högtryckslaminatprodukter med över
40 års erfarenhet.

Våra nya fabriksutrymmen på över 10000m2 ligger ungefär 90km öster om
Helsingfors.

Vi framställer skärm och duschväggar och andra laminatprodukter för offentliga
utrymmen så som sjukhus, daghem, skolor, restauranger, köpcentrum, nöjesparker,
mässcentrum, järnvägsstationer, flygfält, simhallar, sociala utrymmen för fabriker
och kontor, fotbollsarenor, stadion, försvarsmakten o.s.v.

Till våra kunder hör byggföretag och industrin, återförsäljare, snickerier, städer och
kommuner. Kundresponsen, produktutveckling och arkitektplaneringen hör till
viktiga delar av vårt vardagliga jobb.

Eltete Oy har tiotal års kontinuerlig erfarenhet av olika laminatprodukter. Vårt
skärmväggssystem har sedan år 2002 erhållit det Europeiska tekniska godkännande
ETA 01/0002.

CE godkännande för skärmväggarna täcker hela EU området (LINKKI: eta_ce.pdf).

Bakgrunden till vår framgång, ligger i produkternas höga kvalitet, samt snabba och
säkra leveranser.

Vi har under de senaste åren både förnyat vår maskinpark och utvecklat våra
produkter för att bättre kunna uppfylla våra kunders och arkitekters önskemål.

Våra produkter säljs i Finland samt i övriga Europa.

På vår hemsida hittar du våra samarbetspartners i olika länder.

Vi erbjuder även montering på våra produkter.

Kontaktuppgifter:
Eltete Oy
Pietarintie 177
07955 Tesjoki


Näytä suurempi kartta