Eltete Skjermvegger fås nu via Modulvegger Østfold i Norge!

Grunner til å velge Eltete skillevegger:

Eltete sine spanskvegger er produsert og designet for bruk i offentlige bygg.

Våre toalett/dusjvegger for sanitære rom er sterke, holdbare, hygieniske og lett å holde rene.
Alle delene leveres ferdig kuttet. De leveres pakket og tydelig merket direkte til byggeplass..
Vi har kort produksjonstid og monteringen på byggeplassen er enkel.

Vi har mange modeller, forskjellige farger, også “digiprint”.

Eltete skillevegger for sanitærrom er ettertraktet og brukes i alle typer bygg. Vi har den europeiske tekniske godkjenningen etter ETA-01/0002.